Hallitus

HBV:n asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat syyskokouksessa valitut puheenjohtaja, vähintään kolme ja enintään viisi muuta varsinaista jäsentä sekä vähintään kolme ja enintään viisi varajäsentä. Hallituksen toimintakausi on kalenterivuosi. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Vuoden 2023 hallituksen jäsenet:

  • Kimmo Arola, puheenjohtaja
  • Mia Nyholm, varapuheenjohtaja
  • Krista Kekkonen, sihteeri
  • Liisa Benmergui, rahastonhoitaja
  • Terhi Järvinen
  • Sami Tuomaala
  • Tuomo Hartonen
  • Mauritz Lähteenkorva

HBV pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Kevätkokous pidetään tammi-toukokuussa ja syyskokous syys-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.

Hallitus laatii seuran tulevan vuoden toimintasuunnitelman käsiteltäväksi syyskokouksessa ja toimintakertomuksen edeltävästä vuodesta kevätkokoukseen.

Hallitukseen saat yhteyden sähköpostilla hallitus@hbv.fi.

Hietsu Beach Volley

Hiekkarannantie
00100 Helsinki

HBV:n toiminta keskittyy Hietarannan eteläpäähän.

Katso kartasta

Yhteystiedot

Pin It on Pinterest

Share This