Hallitus

HBV:n asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat syyskokouksessa valitut puheenjohtaja, 3-5 varsinaista ja 3-5 varajäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Sihteeri, rahastonhoitaja ja muut tarvittavat toimihenkilöt voivat tulla valituksi myös hallituksen ulkopuolelta. Hallituksen toimintakausi on kalenterivuosi.

Vuoden 2024 hallituksen jäsenet:

  • Kimmo Arola, puheenjohtaja
  • Laura Hildén, varapuheenjohtaja
  • Krista Kekkonen, sihteeri
  • Tommi Laine, rahastonhoitaja
  • Juha Hätinen, 2. rahastonhoitaja
  • Inka Sipilä, viestintävastaava
  • Jeff Butler, IT-vastaava
  • Alexander Elizarov, 2. IT-vastaava
  • Karoliina Saxman, Jaostovastaava
  • Marta Gokkoeva, Jaostovastaava

HBV pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Kevätkokous pidetään tammi-toukokuussa ja syyskokous syys-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.

Hallitus laatii seuran tulevan vuoden toimintasuunnitelman käsiteltäväksi syyskokouksessa ja toimintakertomuksen edeltävästä vuodesta kevätkokoukseen.

Hallitukseen saat yhteyden sähköpostilla hallitus@hbv.fi.

Hietsu Beach Volley

Hiekkarannantie
00100 Helsinki

HBV:n toiminta keskittyy Hietarannan eteläpäähän.

Katso kartasta

Yhteystiedot

Pin It on Pinterest

Share This