HBV etsii 20 uutta vapaaehtoista valmentajaa, jotka vetävät treenejä noin 1-2 krt/kk. Kesäkaudella treenit järjestetään Hietsussa kerran viikossa torstai-iltaisin. Uudet valmentajat pääsevät Jyrki Nurmisen oppiin maanantaina 9.5. klo 17.30. Toukokuussa HBV:n valmennusvuorot Hiekalla ovat valmentajien käytössä opitun kertaamista ja taitojen hiomista varten kesää kohti. Myös pareittain voi valmentaa. Ilmoittaudu maanantaihin 2.5.2022 mennessä.

Valmentajana pääset auttamaan muita ja saat vinkkejä omaan kehitykseen

Salla, Kimmo ja Jouni kertovat, mikä sai heidät ryhtymään valmentajiksi. Innostus ja kiinnostus lajiin ovat kolmikon mielestä valmentajan tärkeimmät ominaisuudet. Oppiminen opettamalla muita korostuu kolmikon puheissa. ”Mitä enemmän kerrot muille, sitä enemmän kertaat itsekin”, Jouni kiteyttää.

Jouni, Salla ja Kimmo kertovat, että valmentaminen pakottaa jäsentämään asioita ja puhumaan ne selkeästi myös muille. Valmentaessa näkee eritasoisia pelaajia, joilla kaikilla on erilaiset kehityskohteet. Siinä voi miettiä, tekeekö itse samat virheet ja auttavatko valmennettaville annettavat neuvot itseäkin kehittymään. 

Halua on myös kehittää lajia eteenpäin ja valmentaminen on keino auttaa siinä. HBV on kasvanut yli 1000 biitsarin seuraksi ja pyörii lähes kokonaan vapaaehtoisvoimin. Toiminnan pyörittäminen ja kehittyminen edellyttää jäseniltä pientä panostusta, on se sitten talkoisin osallistumista, hallitustyötä tai vaikka valmentamista. Painava syy kolmikolle vetää vapaaehtoisesti treenejä on myös rakkaus HBV:tä kohtaan. 

Lisäksi muiden auttaminen kehittymään on palkitsevaa. ”Jos valmennettavat kiittää, niin se on aika kiva. Siitä tulee hyvä fiilis”, Jouni toteaa. 

Sunnuntaitreenejä vetämään on myös houkutellut valmentajien ilmainen pelivuoro treenien jälkeen. Tosin myös sillä vuorolla vaihdetaan usein ajatuksia valmentamisesta ja testaillaan erilaisia drillejä. Siis kehitytään valmentajina ja pelaajina. Bonuksena aktiivisia HBV:läisiä on lisäksi palkittu erilaisin varustein ja kesän lopussa järjestettävillä talkoobileillä. 

Kimmo ja Salla pitävät valmennettavien kanssa loppuyhteenvedon. Sen jälkeen he siirtyvät takaisin kentälle valmentajien omalle pelivuorolle.

Kuva: Kimmo ja Salla pitävät valmennettavien kanssa loppuyhteenvedon. Sen jälkeen he siirtyvät takaisin kentälle valmentajien omalle pelivuorolle. 

Miten valmennuksia suunnitellaan ja toteutetaan?

Salla ja Kimmo käyttävät noin puolesta tunnista tuntiin aikaa valmennuksen teemojen ja fokuksen määrittelyyn. Aloittaessaan valmentamisen he myös kirjoittivat ylös variaatioita drilleistä, eli harjoituskuvioista eri määrällä valmennettavia. 

Jounilla on muistivihko, johon hän tekee muistiinpanoja käymistään treeneistä, kirjaa omia kehityskohteitaan ja ideoi drillejä. Käytännössä jo pidempään valmentaneelle Jounille yhden treenin suunnittelu tarkoittaa paria ranskalaista viivaa muistiinpanoja. 

Kolmikolta poimitut vinkit valmentamisessa onnistumiseen:

  • Suunnittele harjoitukset/drillit etukäteen.
  • Anna treenaajille kehittävää palautetta vastaanottokyvyn mukaan. 
  • Pyri antamaan jokaiselle yksi henkilökohtainen kehityskohde treenien aikana.
  • Vähemmän on enemmän. Yhden valmennuksen aikana oppii enintään kolme asiaa. 

HBV:n valmentajaksi sopivat monen tasoiset pelaajat

”Yleinen harhaluulo on, että pitäisi olla pro-pelaaja, jotta voi valmentaa”, Kimmo toteaa.

Harrastuspohjalta on siis oikein hyvä ryhtyä valmentamaan. ”Auttaa hirveästi, jos on joskus ollut itse valmennettavana. Auttaa, että käy itse treenaamassa ja siitä ponnistaa”, Jouni täsmentää.

”Jos ei yhtään seuraa lajia, eikä koskaan käy kenenkään treeneissä, niin sitten on vaikeampaa lähteä liikkeelle. Kaikkein tärkeintä on kiinnostus lajista ja halu kehittyä kokonaisvaltaisesti beach volleyn parissa”, Kimmo vielä pohtii.

Tiedon jano ja halu kehittyä yhdistää selvästi tätä kolmikkoa. “Esimerkiksi Better at Beach Volleyball Youtube-kanavan videoita on koluttu läpi ahkerasti. Käytämme myös kansainvälistä netistä löytyvää FIVB Beach Volleyball Drill-Book -drillipankkia”, Salla sanoo. 

Rohkeasti vaan kokeilemaan! Uusia ideoita drillien pyörittämiseen on tarjolla runsaasti ja askel kerrallaan ideat karttuu. Kokemuksen karttuessa treenien toteutus helpottuu nopeasti.  

HBV toteuttaa anonyymin palautekyselyn 2021-2022 jäsenille pidetyistä harjoituksista. Kysely on suunnattu harjoituksissa käyneille, harjoituksissa valmentaneille sekä valmentamisesta kiinnostuneille jäsenille. Anna palautetta ja auta meitä kehittämään harjoituksia: https://s.surveyplanet.com/5t3v0hzm

Lisätietoja voi kysyä harrastejaoston puuhahenkilöiltä osoitteesta kesis@hbv.fi

Jouni valmentaa porukkaa drilliharjoituksilla sunnuntaitreeneissä Hiekalla.

HBV is recruiting coaches for this summer – Learn more and sign up

HBV is looking for 20 new volunteer coaches who will coach about 1-2 times a month. During the summer season, the training will be held in Hietsu once a week on Thursday evenings. The new coaches will get coaching training from Jyrki Nurminen on Monday 9th of May at 5:30 p.m. In May, HBV’s training shifts at Hiekka are exclusively reserved for coaches to rehearse what they have learned and hone their skills towards the summer. You can also coach in pairs. Register by Monday 2.5.2022.

As a coach, you get to help others to develop and tips for your own development

Salla, Kimmo and Jouni tell why they started coaching. Enthusiasm and interest in the sport are, according to the trio, the most important qualities of a coach. Learning by teaching others is emphasized in the trio’s speeches. “The more you tell others, the more you rehearse yourself,” Jouni concludes.

Jouni, Salla and Kimmo say that coaching forces you to structure things and talk about them clearly to others as well. Coaches see players of different levels, all with different development targets. It makes you reflect if you are making the same mistakes and if the advice given to the trainees will help you to develop yourself.

There is also a desire to develop the sport forward and coaching is a way to help with that. HBV has grown to include more than 1,000 members and is run almost entirely on a voluntary basis. Running and developing the activity requires a small effort from the members, be it volunteering in tournament arrangements, board work or even coaching. A compelling reason for the trio to volunteer for training is also a love for HBV.

In addition, helping others to develop is rewarding. “If the trainees thank you, then it’s pretty nice. It makes you feel good.” says Jouni.

The free of charge shift for coaches after the Sunday training has also attracted on Sundays. However, they often change ideas about coaching and test different drills also during their own play time. In other words, they develop as coaches and players. As a bonus, active HBV members have also been rewarded with various equipment and the volunteer party at the end of the summer.

Photo: Kimmo and Salla give a final summary with the trainees. After that, they move back to the court for the coaches´own shift.

How is coaching planned and implemented?

Salla and Kimmo spend about half an hour to one hour defining the themes and focus of their coaching. When they started coaching, they also wrote down variations on the drills, that is, the rehearsal patterns with different amounts of trainees.

Jouni has a notebook in which he makes notes of trainings he participates in, writes down his own developments and devises drills. For Jouni, who has already been coaching for a while, planning one training session means a couple of French line notes.

 Tips for successful coaching from the trio:

 • Plan your drills in advance.
 • Give trainees developmental feedback based on receptivity.
 • Try to give everyone one personal development target during your coaching.
 • Less is more. People will learn a maximum of three things in one coaching session.

 Multi-level players are suitable to coach at HBV

“The common misconception is that you should be a pro player to be able to coach,” says Kimmo.

 So it is very good to start coaching on a hobby basis. “It helps a lot if you’ve ever been coached yourself. It helps that you take part in trainings and go forward from there, ”Jouni explains.

 “If you don’t follow the sport at all and never participate in anyone’s coaching, then it’s harder to get going. The most important thing is an interest in the sport and the desire to develop holistically in beach volleyball, ”Kimmo still ponders.

 The thirst for knowledge and the desire to evolve clearly unite this trio. “For example, the videos on the Better at Beach Volleyball Youtube channel have been actively consumed. We also use the international online FIVB Beach Volleyball Drill-Book, ”says Salla.

 Feel free to give it a try! There are plenty of new ideas for running drills and the ideas are accumulating step by step. As experience is gained, the implementation of the training becomes easier.

 HBV will conduct an anonymous feedback survey on the trainings held in 2021-2022 for members. The survey is aimed for members who have attended the trainings, coached during them or are interested in coaching. Give feedback and help us develop the trainings: https://s.surveyplanet.com/5t3v0hzm.

KUVA

Photo: Jouni runs drills for the group at Sunday training at Hiekka.

Pin It on Pinterest

Share This