Osana viikkokisajärjestelmän uudistusta ja maksujärjestelmätoiminallisuuden päivitystä HBV on hankkimassa IT-palveluita, joiden avulla mahdollistetaan vaadittavat uudistukset ja samalla IT-järjestelmien dokumentaatio tuodaan ajantasalle.

Hankinnan tavoitteena on kehittää pidemmän aikavälin kustannustehokas kokonaisratkaisu Hietsu Beach Volley ry:n IT-järjestelmien uudistamiselle ja ylläpidolle. Hankinnan keskiössä ovat nykyisen maksutoiminnallisuuden uudistaminen, nykyisten järjestelmien sekä kehitysympäristöjen kattava dokumentointi sekä tapahtuma- ja viikkokisajärjestelmien osittainen uudistaminen ja ylläpito. Hankinnan keskeisenä vaatimuksena on, että HBV:n IT-taustaisista jäsenistä koostuva ryhmä voi kehittää järjestelmiä tarjouspyynnössä määritettyjen uudistusten aikana sekä niiden jälkeen myös itsenäisesti.

Kiinnostuneiden tahojen tulee ilmoittautua sähköpostitse hallitus@hbv.fi, jonka jälkeen varsinainen tarjouspyyntömateriaali toimitetaan heille tutustuttavaksi. Mahdolliset lisätietokysymykset on lähetettävä 1.4.2022 klo 12:00 mennessä ja näihin vastataan kaikille kysymyksiä esittäneille 5.4.2022.

Tarjouksia vastaanotetaan 11.4.2022 klo 17:00 saakka.

 

Pin It on Pinterest

Share This