HBV:n ohjatut torstaitreenit Hietsu Beach Boxilla

HBV järjestää kesäkaudella 8.6.-3.9.2023 torstaisin treenejä Hietsu Beach Boxilla rannan pohjoispäädyssä. Treenit ovat HBV:n jäsenille.

Treeneihin ilmoittautuminen on auki vuoden 2023 jäsenmaksun maksaneille jäsenille HBV:n ilmoittautumisjärjestelmässä. Ilmoittaudu viimeistään saman viikon keskiviikkona klo 12.00. Kirjoita lisätietoja kenttään kuvaus tasostasi, jos sinulla ei ole tirsa- tai keskarirankingia.

Treenejä ohjaavat HBV:n vapaaehtoiset valmentajat aiempien vuosien tapaan talkootyönä, ja treenien hinnalla (10 €/henkilö) katetaan kenttien vuokra. Treenien hintaan sisältyy siis 1,5 tuntia ohjattua harjoittelua valmiilla kentillä. Hietsu Beach Boxin kentät löytyvät osoitteesta Hiekkarannantie 3, kartta ja lisätietoa Boxin verkkosivuilla.

Mikäli puolestaan olet kiinnostunut valmentamisesta ja haluat kehittää taitojasi siinä, voit ilmoittautua mukaan valmentajaksi. Valmentamisesta kiinnostuneet voivat laittaa postia kesis@hbv.fi.

Treenejä on porrastettu kolmeen eri tasoryhmään, joten katsothan että ilmoittaudut sekä oikeaan aikaan alkavaan, että oikean tasoiseen ryhmään. Treenit pidetään kolmella kentällä ja ryhmät jaetaan mahdollisuuksien mukaan miesten ja naisten ryhmiin. Mukaan mahtuu 24 ensimmäisenä ilmoittautunutta!

Treenien tasoryhmät ovat:
Laji tutuksi: Olet aloittamassa tai olet pelannut noin 1-2 kesää, esimerkiksi 4 vs 4 pelejä. Haluat oppia seuraavaksi lajin peruskosketukset, säännöt ja pelin idean.

Harraste: Olet pelannut ja harjoitellut jo jonkin verran, mahdollisesti jo useampia vuosia. Pelaat ja harjoittelet 2 vs 2 pelejä beach volleyn sääntöjen mukaisesti. Pelin idea ja tekniikat ovat tuttuja, mutta seuraavaksi haluat suorituksiin varmuutta ja kovuutta sekä syventää ymmärrystäsi pelitaktiikasta.

Kilpa: Olet pelannut beach volleyta sekä kilpaillut vähintään BT-tasolla ja harjoitellut tavoitteellisesti. Pystyt suuntaamaan niin syötön, vastaanoton kuin hyökkäyksenkin, passaaminen on stabiilia ja pelaat torjunta-puolustusta torjuntamerkein.

Lisätietoja sähköpostilla: kesis@hbv.fi

HBV’s guided Thursday trainings at Hietsu Beach Box

HBV organises trainings during the summer season from 8th of June until 3rd of September on Thursdays at Hietsu Beachbox in the northern end of the beach. There will be one training group on 4.30 pm, two training groups at 6 pm and three training groups at 7.30 pm. These trainings are only for HBV members.

Registration for training is open to members who have paid the 2023 membership fee at the HBV’s registeration system. Sign up for the training latest on Wednesday at noon, 12.00 o’clock, the same week as the training is. Write additional information about your level if you don’t have HBV ranking points.

As in previous years, HBV’s volunteer coaches guide the training sessions, and the price of the training sessions (€10/person) covers the rental of the courts. The training price therefore includes 1.5 hours of guided training on prepared courts. The Hietsu Beach Box courts are located in the address Hiekkarannantie 3, see a map and more information at Beach Box’s website.

If, on the other hand, you are interested in coaching and want to develop your skills in it, you can sign up as a coach. Those interested in coaching can email kesis@hbv.fi.

The trainings have been divided into three different level groups, so make sure you sign up both for the group that starts at the right time and for the right level group. There are places for 24 persons on 3 courts! Groups will be divided in men’s and women’s groups if possible.

The training level groups are:
Getting to know the sport: You are about to start or have played about 1-2 summers, for example 4 vs 4 games. Next, you want to learn the basic touches of the sport, the rules and the idea of ​​the game.

Hobby: You have been playing and practicing for some time, possibly for several years. You play and practice 2 vs 2 games according to the rules of beach volleyball. The idea and techniques of the game are starting to become familiar, but next you want certainty and toughness in your performances and to deepen your understanding of game tactics.

Competition: You have played beach volleyball and competed at least at the BT level and trained with a goal in mind. You can direct the pass, reception and attack, the passing is stable and you play blocking-defense with blocking marks.

More information from kesis@hbv.fi.

Pin It on Pinterest

Share This