(In English below)

Vahvistusta seuratoimintaan!

Meillä aloitti uusi työntekijä. Pitkäaikainen jäsenemme Mauritz Lähteenkorva suorittaa määräaikaista työsuhdetta oppisopimuksella vuoden 2025 loppuun. Oppisopimuksien tukimallit ja tarkoin kahden hallituksen aikana harkittu malli saatiin kaikkia osapuolia hyödyttäväksi kokonaisuudeksi. Mauro suorittaa Stadin ammattiopiston kautta 3K:n toteuttaman tutkinnon:

https://urheiluopisto3k.fi/tutkinnot/1800/

Kesäkauden ulkopuolella vahvistetaan kumppanuusmyyntiä ja asiakashuolintaa. Samalla kehitetään ja toteutetaan toimivia Tyhy/Tyky-tapahtumia. Näiden avulla saadaan luotua perustus tavoitelluille kesän tapahtumille. Vapaaehtoisen rahastonhoitajan työkuorman keventäminen on myös osa työnkuvaa.

Kesäisin seurakoordinaattorina yhdessä Nean, vapaaehtoisten ja kaikkien seuran jäsenien kanssa varmistamme toiminnan käytännön sujuvuuden.

Mauron työpaikkaohjaajina ja esihenkilöinä vuoden 2024 ajan toimii Kimmo Arola ja Inka Sipilä.

———————————————————————————————-

Power to the activities!

We have a new recruit. Long-time member Mauritz Lähteenkorva is signed for fixed apprenticeship until the end of 2025. All the benefits assigned to modern apprenticeships and the hard thinking made by our 2 boards made this mutually beneficial agreement possible.

Mauro does the studies through Stadin ammattiopisto with 3K:

https://urheiluopisto3k.fi/tutkinnot/1800/

Off season this solution will strengthen the partnership work. Also Tyhy/Tyky -events are getting a boost. These together lay a foundation for the summers events. Helping a volunteer treasurer is also part of the work description.

Summer is then filled with duties with our another long time coordinator Nea. Together with volunteers and all the members we will ensure happy action throughout the season.

Mauro is guided and bossed around this year by Kimmo Arola and Inka Sipilä.

 

Pin It on Pinterest

Share This