Kesällä 2022 Tirsat ja Keskarit alkavat 24.5. ja 25.5. Viikkokisalohkojen alkamisaikojen porrastaminen on otettu normaaliksi käytännöksi. Viikkokisojen perusperiaatteet on kerrattu nettisivuilla, ja tässä uutisessa on esitetty ilmoittautuminen ja peliaikataulut tarkemmin.

Viikkokisoihin ilmoittaudutaan ennakkoon. Kuten normaalistikin seuran kentät ovat varattuina viikkokisoja varten tiistaisin ja keskiviikkoisin klo 17-21:30 ja vapaa pelailu tulee ajoittaa muihin ajankohtiin. Kentät tulee vapauttaa viikkokisaajille pyynnöstä viimeistään puoli tuntia ennen pelien alkua. Pelien jälkeen on saunomismahdollisuus Taiviksella eli Taivallahden tenniskeskuksen kabinetissa.

Ilmoittautuminen viikkokisoihin on auki kisoja edeltävänä päivänä klo 12-21 ilmoittautumisjärjestelmässä. Ilmoittautumisellaan jäsen vakuuttaa olevansa esteetön osallistumaan viikkokisapäivänä Tirsoihin tai Keskareihin (naisten Tirsoihin tiistaisin klo 17:30-20:30 ja miesten Keskareihin keskiviikkoisin klo 17:30-21:15). Mikäli pelaajalle tulee ylivoimainen este ilmoittautumisen jälkeen, perumisesta voi ilmoittaa vielä pelipäivänä klo 12 mennessä sähköpostilla osoitteeseen viikkokisat@hbv.fi. Liian myöhään tulleesta peruutuksesta ja ilmoittautuneen viikkokisoihin saapumatta jättämisestä on sanktiona osallistumisoikeuden menetys kahteen seuraavaan viikkokisojen pelikertaan.

Lohkot muodostetaan ennakkoilmoittautumisten perusteella. Lohkot ja peliajat päivitetään klo 14:30 mennessä tapahtumailmoituksessa kerrottuun sähköiseen tiedostoon. Ilmoittautunut pelaaja on velvollinen tarkistamaan lohkonsa aikataulun ja kentän sekä olemaan paikalla ajoissa mahdollista pystytystä ja pelejä varten. Kunkin lohkon R1 -pelaaja (pelaaja, jolla on korkein peliranking ennen lohkon pelejä) on velvollinen huolehtimaan, että tulokset kirjataan sähköiseen tiedostoon pelien päätyttyä. Jos peliaikaa jää ennen seuraavien lohkojen pelivuoro alkaa, voi kentällä jatkaa pelejä, mutta kenttä pitäisi olla tyhjä viisi minuuttia ennen seuraavan lohkon vuoron aloitusaikaa. Jokaiselle lohkolle on siis oma kenttä varattuna tiettyyn aikaikkunaan, jossa tulisi ehtiä lämmitellä ja pelata.

Aikataulu

Tirsat (naisten viikkokisat)
 • SITOVA ilmoittautuminen maanantaina klo 12-21 ilmoittautumisjärjestelmässä (mahdollisuus perua tiistaihin klo 12 saakka spostilla viikkokisat@hbv.fi)
 • 1. Kierros: Kenttien pystytys/haltuunotto alkaa klo 17:30, puolet lohkoista aloittaa klo 18 (lohkojen ylempi puolikas),
 • 2. Kierros: loput lohkot pelaavat klo 19:30 alkaen
Keskarit (miesten viikkokisat)
 • SITOVA ilmoittautuminen tiistaina klo 12-21 ilmoittautumisjärjestelmässä (mahdollisuus perua keskiviikkoon klo 12 saakka spostilla viikkokisat@hbv.fi)
 • 1. Kierros: Kenttien pystytys/haltuunotto alkaa klo 17:15, kolmasosalla/puolella lohkoista pelit alkavat klo 17:45
 • 2. Kierros: pelit alkavat klo 19
 • 3. Kierros: Ilmoittautuneiden määrästä riippuen pelataan tarvittaessa klo 20:15 alkaen.

Tarkista kenttäsi numero, kun peliohjelmat on julkaistu. Kenttäjärjestys on merkitty oheiseen kuvaan.

 

Weekly Games Start

Weekly games start in 2022 on 24th and 25th of June. Weekly games are scheduled in time slots. YBasic rules and principles of weekly games can be recapped from the HBV webpage, and here in this article some more specific details about the schedules and playing format are presented.

For the time being, you need to pre-register for the weekly games. Courts and equipment of the club is reserved solely for the weekly games normally on Tuesdays and Wednesdays from 17:00 to 21:30, and other games should take place during other times. Traditional sauna cabinet after the games at Taivis is not available for now.

Registration for the weekly games (Monday for women and Tuesday for men) is open on the previous day from 12:00 to 21:00 in the event system. By registering to the weekly games member declares that he/she is available to play Tirsat (for women on Tuesday) from 17:30 to 20:30 or Keskarit (for men on Wednesday) from 17:30 to 21:15. The registration can still be withdrawn by email to viikkokisat@hbv.fi until 12:00 on the day weekly games are played. Cancelling too late or not showing for the games results in losing right to play weekly games for the next two times.

Pools are made based on the registrations. Pools and time schedule are published before 14:30 on the game day in an electronic document (a link is provided in the event for registering to weekly games event). A member registered for the weekly games has to check her/his pool and court (check the image above), as well as be on time to build the court and play in Hietsu. Court numbers are according to the picture above. Highest ranked player of every pool has to take care that the results are marked down to the previously mentioned document (link can found from in the event system). Every pool has at least 1 hour 15 minutes to warm up and play, since there’s only one pool per court per time slot.

Schedule

Tirsat (Women)
 • BINDING registration for the games is open on Monday between 12-21 in the event system (with possibility to cancel until Tuesday 12:00 by emailing viikkokisat@hbv.fi)
 • 1. Round (roughly half of the pools): Setting up courts starts at 17:30, games start at 18:00 (first half of the pools),
 • 2. Round (rest of the pools): games start at 19:30 alkaen (rest of the pools)
Keskarit (Men)
 • BINDING registration for the games is open on Tuesday between 12-21 in the event system (with possibility to cancel until Wednesday 12:00 by emailing viikkokisat@hbv.fi)
 • 1. Round (roughly one third or half of the pools, depending on the amount of pools): Setting up courts starts at 17:15 and the first games start at 17:30
 • 2. Round: games start at 19:00
 • 3. Round (if needed): Played starting 20:15

Pin It on Pinterest

Share This